Einde van de zomer en nacht van de nacht.

Natuur & Milieu en De Natuur en Milieufederaties zijn hoofdorganisatoren van de Nacht van de Nacht. Heel veel organisaties hebben zich aangesloten en organiseren activiteiten. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten, provincies, IVN, NME-centra, NIVON, Musea, provinciale Landschappen, Nationale Parken, Sterrenwachten, Vleermuiswerkgroepen, kleine lokale bewonersgroepen en ga zo maar door. In totaal zijn er ruim 300 activiteiten door heel Nederland.

In de nacht van 29 oktober eindigt de zomertijd en gaat de wintertijd in. De klok gaat een uur terug. Dit is dus een nacht die al in het teken staat van het toenemen van duisternis. Het is ook een nacht met niet te veel maan waardoor de activiteiten om sterren te bekijken goed door kunnen gaan.

De nacht is ook geheimzinnig, duister met haar eigen spoken. Verhalen worden juist dan veel spannender en schaduwen vullen onze gedachten. Het kind vlucht in geborgen armen en koestert haar intimiteit. Zuigend aan de warmte die juist dan ook ontstaat.

Advertenties