De slijtageslag op het gebied van vernieuwing begint zichtbaar te worden.

De werkelijkheid is altijd weerbarstiger dan de fantasie kan verbeelden. Als kunstenaar kan ik dat met recht en rede verkondigen want dat is het eerste waar je in die 10.000 uur tegenaan loopt. Wat je met je geniale brein bedenkt hebben je handen nog zo 1, 2, 3 niet uitgevoerd.

Nu is er met dat brein heden ten dage ook nogal wat aan de hand en niet in de laatste plaats een behoorlijke zelfoverschatting. Het lichaam zal het op een of andere manier toch ook moeten bijbenen! Laat het juist daar beginnen te haperen en de pracht oplossing boeddhisme light – mindfulness – staat haaks op een maatschappij die alleen maar prestatie en economie verwacht. Zelfredzaamheid is trouwens ook zo ’n zwaar overschat begrip dat meer tekenen van ‘over de schutting gooien’ dan zin vertoond voor sociale verhoudingen. Zwakke broeders zijn er altijd in elke kudde. Iets dat elke bioloog je geschiedenisproof voor kan tekenen.

De wedstrijdcultuur komt je trouwens werkelijk de neusgaten uit.  En met al die ultieme en geweldige winnaars die dit met veel lof en eer op talloze podia mogen vieren. Verdwijnt ook ergens achter de horizon dat bij elke beheersing van welk vak dan ook, er tevens een eindeloze weg vol herhaling, bloed, zweet en tranen afgelegd is. Of je moet bulken van talent of nog beter de juiste vriendenkring hebben.

En hier begint het te schuren want dan loopt het principe macht,. status en geld binnen. Juist die categorie is nauwelijks in voor vernieuwing en samenwerking want er is nogal wat te verdedigen nietwaar.

Resultaat een cultuur met een theatrale performance van jewelste. Een presentatie voor de bühne met een onwerkelijkheidsgehalte dat  virtueel nog wel te volgen is. Maar dat kant nog wal raakt door eigen overschreeuwing! Bijzonder ontmoedigend voor de mindere goden onder ons overigens, ‘want waarom zou je je in godsnaam zoveel inspannen als je met al je zelfkennis best wel weet dat je die ultieme prestatie van dat geweldige talent toch nooit kunt halen’! Laat staan in je eentje!

En dan is de spagaat compleet met als resultaat dat alles muurvast begint te lopen. De hooggespannen verwachtingen van ons verlicht brein hebben even niet in de gaten gehad dat er ook nog een lichaam te voeden is.

Want daar begon het tenslotte toch allemaal mee, gewoon de slag om fatsoenlijk voedsel, een veilige plek die een beetje aangenaam aanvoelt en wat plezier in luchtige momenten. Naast het idee dat het toch enige zin moet hebben waarom je hier rond loopt?

En die zin lijkt een beetje in elektronische waan te vervliegen. Een psychologische ongesteldheid die misschien ook in het DSM opgenomen kan worden zodat de farmacie er een nanootje tegenaan kan gooien!

 

Advertenties

Het blijft toch een beetje als een koffievlek op een zomers bloesje.

De laatste paar zomers trekken me steeds weer in melancholische sfeer. Niet dat het weer slechter is dan anders. Het zal de opeenvolging van gebeurtenissen zijn, die me meer dan ooit stilzetten bij het leven.

Het is als lopen over een kerkhof, rustig de tijd nemend, in een idyllische stilte. Hier en daar hangt een verwaterde polaroid als laatste gedachte aan het kruis. Esthetisch in al zijn onvermogen en juist daarom prikkelend voor de geest.

Het zal mijn vader zijn die zijn scooter niet wenst in te ruilen voor een scootmobiel of mijn broer die moeizaam over de tegels schuifelt. Het zullen de gedachten zijn over mijn moeder en hoe waar haar uitspraken achteraf geworden zijn.

Misschien zijn het zelfs de gesprekken die ik voer. Meer en meer gaan ze over het trachten te begrijpen van een levensweg. Over de zin van ervaringen en wat je ermee moet.

Of hoe je de schaamte voorbij kunt om deze te delen. Om misschien die ene persoon te helpen om juist het grote verschil te maken voor de rest van zijn levensloop.

Juist een kleine vonk van vertrouwen kan het vuur blijven onder het creatief vermogen en het kan zelfs in een klein gebaar .

Zelf dank ik nog altijd mijn dierbare buurman Frits, een klein keuterboertje met groot kunstzinnig talent. Het talent van vrijheid, geborgenheid en vreugde in het dagelijkse eenvoudige bestaan. En het feit dat hij mij onvermoeibaar elke dag weer halen kwam, me hoog tillend over het beknellende groene hek.

Einde van de zomer en nacht van de nacht.

Natuur & Milieu en De Natuur en Milieufederaties zijn hoofdorganisatoren van de Nacht van de Nacht. Heel veel organisaties hebben zich aangesloten en organiseren activiteiten. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten, provincies, IVN, NME-centra, NIVON, Musea, provinciale Landschappen, Nationale Parken, Sterrenwachten, Vleermuiswerkgroepen, kleine lokale bewonersgroepen en ga zo maar door. In totaal zijn er ruim 300 activiteiten door heel Nederland.

In de nacht van 29 oktober eindigt de zomertijd en gaat de wintertijd in. De klok gaat een uur terug. Dit is dus een nacht die al in het teken staat van het toenemen van duisternis. Het is ook een nacht met niet te veel maan waardoor de activiteiten om sterren te bekijken goed door kunnen gaan.

De nacht is ook geheimzinnig, duister met haar eigen spoken. Verhalen worden juist dan veel spannender en schaduwen vullen onze gedachten. Het kind vlucht in geborgen armen en koestert haar intimiteit. Zuigend aan de warmte die juist dan ook ontstaat.