Een schrijfworkshop is zowel ontspanning als inspanning, evenwel zeer de moeite waard.

Was gisteren bij Rick Weert als deelnemer in de schrijfworkshop van de Kunstbalie te Tilburg onder leiding van Inge van Wijgerden. Zie ook http://www.schrijffun.nl.

Aan de orde was natuurlijk dat inspiratie niet uit de lucht komt vallen, of zich in een helder moment aan je opdringt. Nee, het is noeste arbeid maar er zijn een heleboel hulpmiddeltjes om je te sterken in het proces. En echt, je hebt er absoluut iets aan.

Pak nu zo’n woord als sneeuw en zet het maar eens in de midden van een A4 – tje, cirkel erom en taggen maar. Het ene woord gaat vanzelf naar het andere bijvoorbeeld wit – ijs – blokjes – iglo – Ijsland – blauw – dagen – tellen. Elke rij levert weer iets nieuws op. Je hebt veel meer in je hoofd zitten dan op het eerste gezicht gedacht wordt.

Pak uit deze reeksen een willekeurig woord en schrijf een verhaal nadat je eerst mondeling de associaties tegen iemand verteld hebt. Je hebt dan al min of meer een verhaal bij elkaar gegooid.

Ik had bloed gekozen, vanwege het rood, de tegenstelling en ijs kan verdomd veel pijn doen.

Het begon te sneeuwen.

De wereld wordt weer overdekt door een smetteloze witte deken. Zachte ronde vormen steken voorzichtig hun hoofd op uit een ijselijk landschap.

Voetsporen doen gissen naar personen, dieren en de weg welke ze gaan. Vele geheimen liggen besloten in de sporen over deze wijdse schoonheid. Kil en doordrongen van stil gevaar, in rood bloed valt deze ijspiegel soms uit elkaar. Een lieflijke laatste zonnestraal opslokkend in de vergetelheid van gestold water.

Oneindig groot is deze wereld en van een duisternis, wat het eerste beeld nooit, maar dan ook nooit zal openbaren.

Want vreugdevolle kinderhanden vormen al rollend een prachtige pop. Gillend van plezier ontstaat een machtig beeld. Alleen snel zal het smoezelig in elkaar duiken, om te vervallen in een groezelige brei. In zwart koolstof is de reinheid door het putje in de straat weggesijpelt en weg is de gedempte sfeer van een dikke, warme wollen deken.

Allereerst was ik in dit jaargetijde niet op sneeuw gekomen, maar ook niet op het verloop. Het is dus echt aan te bevelen zo’n cursus.

Bij Rick kan men zich opgeven als men er ook een beetje warm voor is geworden. Zie www.ricknet.nl

Advertenties

Einde van de zomer en nacht van de nacht.

Natuur & Milieu en De Natuur en Milieufederaties zijn hoofdorganisatoren van de Nacht van de Nacht. Heel veel organisaties hebben zich aangesloten en organiseren activiteiten. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten, provincies, IVN, NME-centra, NIVON, Musea, provinciale Landschappen, Nationale Parken, Sterrenwachten, Vleermuiswerkgroepen, kleine lokale bewonersgroepen en ga zo maar door. In totaal zijn er ruim 300 activiteiten door heel Nederland.

In de nacht van 29 oktober eindigt de zomertijd en gaat de wintertijd in. De klok gaat een uur terug. Dit is dus een nacht die al in het teken staat van het toenemen van duisternis. Het is ook een nacht met niet te veel maan waardoor de activiteiten om sterren te bekijken goed door kunnen gaan.

De nacht is ook geheimzinnig, duister met haar eigen spoken. Verhalen worden juist dan veel spannender en schaduwen vullen onze gedachten. Het kind vlucht in geborgen armen en koestert haar intimiteit. Zuigend aan de warmte die juist dan ook ontstaat.